Zeus-leden, verenigt u!

  • Wednesday 30 September 2009 18:00
  • Zeus kelder

Een nieuw academiejaar, een nieuw praesidium, een nieuwe reeks activiteiten en hopelijk ook een reeks nieuwe leden.

Het bestuur hoopt jullie talrijk te zien op de eerste Zeus-ledenvergadering. We hebben deze zomer de kalender gevuld met (interessante) activiteiten die we jullie graag eens voorleggen, ook willen we van jullie horen waarmee jullie bezig en met welke projecten Zeus zich zal bezighouden dit academiejaar.

Meteen is dit ook de gelegenheid voor nieuwe leden om zich in te schrijven en toegang te krijgen tot ons computerpark :)