Python voor Gevorderden

  • Thursday 26 March 2015 18:30
  • PC-lokaal Turing, Sterre S9

Mooi is beter dan lelijk. Expliciet is beter dan impliciet. Simpel is beter dan complex. Complex is beter dan gecompliceerd. Leesbaarheid telt.

Dat is de Zen van Python, een taal waar de meesten van jullie wel vertrouwd mee zullen zijn. Naast zijn Zen is Python ook erg geliefd om zijn uitgebreide standaardbibliotheek en zijn complexere - niet gecompliceerde - en expressievere kant, waar jullie waarschijnlijk wat minder mee vertrouwd zullen zijn. Dat probleem schreeuwt om een oplossing, en Zeus reikt jullie die graag aan in de vorm van een tweedelige lessenreeks geavanceerde Python, door onze geliefde pythonista-voorzitter Stijn Seghers.

De eerste les, waarin we de complexere built-in features van Python bekijken, zal doorgaan op 26 maart. De tweede (geheel onafhankelijke) les gaat een week later door. Dan bekijken we een aantal coole tools, libraries en andere toevoegingen aan Python.

EDIT: De slides staan online!

EDIT2: De voorbeelden van les 2 nu ook!