Zeus zoekt bestuur

Wie wordt het volgende glorizeus bestuur?

  • Tuesday 09 May 2023 17:30 - 20:30
  • Voortuin van de studententuin (aan S5, Campus Sterre)

Ook dit jaar moet er een nieuw bestuur gekozen worden voor uw favoriete vereniging. Out with the old, in with the new. Omdat wij democratie wel een leuk idee vinden, organiseren we ook dit jaar verkiezingen. Nadien gaan we traditiegetrouw eten in Patrick Foleys.

Waar en wanneer?

Dit jaar zullen de verkiezingen doorgaan op 9 mei 2023 in de studententuin. We starten om 17:30.

Kandidaten

We hebben alvast een ruime lijst aan enthousiaste kandidaten!

Functie Persoon Persoon Persoon
Voorzitter Tibo Jan  
Vice Tibo Tybo Jan
Penning Vincent Rune  
Sysadmin Xander Laurenz Francis
Project Tibo Jan  
PR Tybo    
Event Vincent Rune  

Je kandidatuur indienen kan nog tot 05/05 om 23u59. Dit via een email naar het zeusbestuur.

Verloop

Als je wil stemmen en stemgerechtigd bent, registreer je dan op voorhand op MSRS, het “Membership Registration System”. Voor de duidelijkheid, bij deze nog eens het relevante artikel uit de statuten over wie stemrecht heeft:

Stemgerechtigde leden zijn de leden die stemrecht hebben op de ledenvergaderingen. Het stemrecht komt toe aan de leden die een opleiding volgen aan de UGent met een focus op informatica. Het bestuur kan het stemrecht ook toekennen aan leden die hebben bijgedragen tot de verdere ontplooiing van de vereniging. Dit stemrecht vervalt samen met het lidmaatschap aan de start van het nieuwe academiejaar.

Het verdere verloop van de verkiezingen wordt uitgelegd op de verkiezingen zelf, maar je kan ook het stuk in de statuten lezen dat over de verkiezingen gaat. Na de verkiezingen gaan we eten in Patrick Foleys.

Patrick Foleys

We verplaatsen ons na de verkiezingen naar de Patrick Foleys! Om de bestelling vlot te laten verlopen vragen we je etenskeuze al door te geven vóór 8/5 23u59.

Je keuze doorgeven kan via haldis

Interesse?

Voel je je gemotiveerd, heb jij zin om volgend jaar bestuur te worden? Stuur dan nu je kandidatuur ten laatste 5 mei door via mail naar bestuur@zeus.ugent.be. Alle info over de functies en wat het inhoudt om in het bestuur te zitten kun je vinden in het bestand functieprofielen. Zit je nog steeds met vragen? Aarzel dan niet om iemand van het huidige bestuur aan te spreken!

Heb je al prangende vragen voor mensen die opkomen voor bepaalde functies, dan kun je die ook al stellen door te mailen naar bestuur@zeus.ugent.be. Om de verkiezingen zo vlot mogelijk te laten verlopen worden deze al op voorhand ook verzameld en doorgegeven aan de kandidaten. Maar geen nood, ook tijdens de verkiezingen kunnen er nog spontane vragen gesteld worden.